Door ziekte of andere omstandigheden geen docent beschikbaar? Hier kunt u uw lessen online bestellen.

De lessen zijn gebaseerd op enkele van de meestgebruikte lesmethodes voor Duits voor vmbo, havo en vwo en zijn per hoofdstuk te bestellen. Afhankelijk van de gebruikte methode en het aantal lesuren per week bestaat elk hoofdstuk uit 12 tot 18 instructie- en uitlegvideo’s. Deze duren elk tussen de 10 en 20 minuten en worden in een periode van zes weken vertoond.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Klassikaal – Een surveillant speelt de video af en zet de leerlingen aan het werk. Indien nodig wordt de uitlegvideo of een deel ervan herhaald. De leerlingen hebben net als bij een gewone klassikale les hun boeken en aantekeningenschrift (of tablet) bij zich en maken de opgegeven opdrachten. Voor toegang tot de video’s zijn ze aangewezen op de surveillant.
  • Zelfstandig werken – De leerlingen kijken ieder voor zich naar de video en gaan zelfstandig aan de slag. Ze hebben ieder afzonderlijk toegang tot de video’s.

Docent.online biedt verschillende werkvormen aan, evenals differentiatie naar tempo en niveau.
Docent.online geeft wekelijks antwoord op vragen en plaatst deze op een FAQ-sectie. Vragen worden door de surveillant verzameld en via e-mail aan ons doorgegeven.
Docent.online kijkt geen huiswerk na. De school zorgt ervoor dat de leerlingen hun gemaakte opdrachten kunnen controleren aan de hand van antwoordbladen die bij de methode horen. Bij digitale methodes krijgen de leerlingen automatisch feedback op hun antwoorden.
Docent.online neemt ook geen toetsen af. Veel lesmethodes beschikken over digitale hoofdstuktoetsen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw wensen kenbaar te maken en de mogelijkheden te bespreken.